Tüm Konu Özlü Sözleri

Mimari fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Evrenden aldığımız herhangi bir şey, kendi içinde bütündeki bütünü kendi..
Monizm ile İlgili Sözler

Monizm bütün var olan şeylerin nihai Birliğini ve bütün varlıkların farklı, başka ve birbirinden ayrı görünümlerinin nihai olarak sadece bir görünüm ya da nihai bütün’ün kısmi görünümü olduğunu öne süren kozmolojik ve felsefi kabul biçimi.

Mimari fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Bazılarının iddia ettiği gibi, Faysal Filistin'de bir Yahudi devletinin kurulmasını..
Modern Ortadoğu Tarihi ile İlgili Sözler

William L. Cleveland tarafından yazılmış Ortadoğu üzerine bir kitap.

Havadan çekilen manzara fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Mezarda barış var derler, ancak barış ve mezar birbirinin aynıdır...
Mezar ile İlgili Sözler

Mezar, ölen birinin ya da bir hayvanın gömülü olduğu yer anlamına gelir.

Okyanus fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Benim memurum işini bilir...
Memur ile İlgili Sözler

Memur (Arapça: مؤمور), devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, görevli. Bir işle görevlendirilmiş olan, yükümlü. Arapça emir veya emr kökünden gelmekte olup emredilen anlamında mastar isimdir.