Abdülkâdir Geylânî sözleri

Muhyiddin Ebû Muhammed Abdülkādir b. Ebî Sâlih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî ya da daha bilinen adıyla Abdülkādir Geylânî, (1077 (H. 470) - 1166 (H. 561) Bağdat; Arapça: Abd el-Kadir Gīlānī, Kürtçe: Evdilqadirê Geylanî), Büyük Selçuklu Devleti döneminde, günümüz İran'ının Hazar Denizi kıyısındaki Gilan Eyaleti'nde doğan âlim ve mutasavvıf olan Kadiriye tarikatının kurucusu ve İslam filozofu.

Mimari fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#1 Kopyala

Acele etme. Acele eden, ya hata yapar veya hatalı duruma yakın olur. Ağır ve temkinli hareket eden, o işte ya isabet kaydeder veya isabet etmeye yaklaşır. Acele şeytandandır. Ağır ve temkinli hareket etmek, Allahü teâlâdandır. Umumiyetle aceleye sebep, dünyalık toplama hırsıdır. Kanaat sahibi ol. Kanaat bitmeyen bir hazinedir.


sahib isabet hırs ağır yakmak teala toplamak etmek yaklaşmak

#2 Kopyala

Ahireti sermayen, dünyayı bu sermayenin kazancı yap. Zamanını, önce ahireti elde etmek için sarf et. Geri kalan vaktini, geçimini temin için harca. Sakın dünyanı sermaye, ahiretini onun kârı şeklinde yapma. Böyle yaparsan, dünyadan artan zamanını, ahiretin için sarf edersin. Bu zaman zarfında namazlarını kılmaya çalışırsın. Fakat çabucak kılayım diye, rükünlerine riayet etmezsin. Sonra dünya işlerinden dolayı yorulur ve bitkin düşersin. Geceleri kaza namazı kılmaya fırsat bulamazsın. Yorgunluktan ölü gibi yatar, gündüz de faydasız olursun. Nefsine, heva ve isteğine hatta şeytana tâbi olursun. Ahiretini dünyaya karşılık satarsın. Nefsinin kölesi ve onun bineği olursun. Halbuki sen, nefsine binmek, onu yalanlayıp tekzip etmek ve selamet yoluna sokmakla emrolunmuşsun. Bunlar ahiret yolu, Rabbine taat yoludur. Sen, nefsinden gelen istekleri kabul etmekle, kendine zulmettin. İpini onun eline verdin. İsteklerinde, lezzetlerinde, hevasında ona uydun. Sonunda dünya ve ahiretin hayırlısını kaçırdın. Dünya ve ahiretini zarara soktun. Böyle olursa, Kıyamet günü din ve dünya bakımından insanların en müflisi ve en zararlısı olursun. Nefsine uymakla, dünyadan fazla bir şeye ulaşamadın. Eğer nefsini ahiret yoluna çekseydin, ahiretini esas ve sermaye kabul etseydin, dünya ve ahiretini kazanırdın. Nefsin kötülüklerinden korunur, iyilerden olurdun. Eğer dünyaya rağbet etmeyerek, kötülüklerden uzak kalarak Allahü teâlâya itaat edersen, Allahü teâlânın has kullarından olursun.


tekzip nefis kaz bulamak çabucak gündüz şeytan gele yolunmak

#3 Kopyala

'Allah'a dua etmem, çünkü o şey benim kısmetimse istesem de istemesem de gelecektir. Şayet kısmetim değilse, zaten duayla bana verilmez' deme. Haram kılınmış ve ifsad edici bir şey olmadığı sürece, dünya ve ahiret hayırlarından muhtaç olduğun ve istediğin her ne var ise onu Celle ve A'lâ'dan iste. Çünkü Allah Teâlâ istemeyi emretmiş ve ona teşvik etmiştir. Teâlâ buyurdu: 'Bana duâ edin, kabul edeyim' (Gâfir, 60), 'Allah'tan lutfunuzu isteyin' (Nisa, 32), 'Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri hasretle arzu etmeyin' (Nisa, 32). Nebi aleyhissalâtu vesselâm da buyurdu ki 'Kabul edileceğine inanarak Allah'tan isteyin', 'Avuçlarınızın içiyle Allah'tan isteyin' Bununla ilgili başka rivayetler de vardır. 'Ben istesem de istemesem de vermeyecektir' deme. Aksine, istemeye devam et. Şayet o senin kısmetinse, istedikten sonra sana verilecektir. Bu da îman, yakîn ve tevhidini artırır.


emretmek avuç hasret artırmak inanmak ahiret ede dünya dan

#4 Kopyala

Allahü teâlâdan dünya ve ahiretin hayırlarını iste. Sakın; 'Ben istiyorum. Fakat Allahü teâlâ vermiyor, ben de bundan sonra istemeyeceğim.' deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmiş ise, Allahü teâlâdan istedikten sonra, Allahü teâlâ onu sana gönderir. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise, Allahü teâlâ seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Eğer Allahü teâlâ senin için fakirlik ve hastalık dilemiş ise, sen de Allahü teâlâya fakirlikten ve hastalıktan kurtulman için yalvarırsın. O zaman Allahü teâlâ sana razı ve memnun olacağın bir hal verir. Eğer, ezelde borçlu olmak takdir edilmişse ve sen de borçtan kurtulmak için dua edersen, Allahü teâlâ alacaklıyı sana kötü muamele etme halinden vazgeçirir. Hatta borcundan azaltma veya hepsini bağışlama haline çevirir. Eğer dünyada borçlu halden kurtarmazsa buna karşılık sana bol sevap verir.


fakat razı hastalık bağışlamak ahiret ihsan demek istemek karşı

#5 Kopyala

Allahü teâlâdan hakkıyla hayâ ediniz. Gaflette olmayınız. Zamanınız, zayi olup gidiyor. Halbuki siz, yiyemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinde koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Bütün bunlar size, Rabbinizin huzurunda hesap vermek için duracağınızı unutturuyor. Halbuki Allahü teâlâyı anmak, ariflerin kalblerinde yerleşir. Onların kalblerini kuşatır. Onlara, Allahü teâlâyı hatırlamaya mani olan her şeyi unutturur.


mani etmek peşin hakkıyla meşgul hayâ allahü gitmek teala

#6 Kopyala

Allah’ın muhabbetinde samimi olan, ne ayıp işitir, ne de kulağına ayıp gider.


işitmek samimi aymak sami kulak allah gider samim samî

#7 Kopyala

Allah’ı bilen kimsenin O’na karşı iradesi kalmaz.


irade bilen i̇rade karşı kalmak allah bilemek

#8 Kopyala

Allah’tan başka her şey puttur.


allah put tan başka

#9 Kopyala

Allah’a ancak, O’ndan başka her şeyi terkeden kimseler yaklaşabilir.


allah yaklaşmak terketmek ndan başka yak

#10 Kopyala

Allah Teâlâ rızıkların taksimini bitirmiştir. Rızıkta zerre miktarı artma ve eksilme olmayacaktır.


teala eksilmek taksim zerr allah zerre artmak miktar rızık

#11 Kopyala

Allah’ı tanıyan O’nu sever. O’nu seven O’na uyar.


allah sever tanıyan seven uyar uyarmak

#12 Kopyala

Allah’ın takdirini O’nun aleyhine delil yapmayın; çalışın, çabalayın.


aleyh çabalamak allah takdir nun çalışmak çalmak delil

#13 Kopyala

Akıllı kişi, işlerin başlangıcına değil, sonucuna bakar.


akıl kişi başlangıç bakar sonuç

#14 Kopyala

Akıllı kimse ölümü düşünen ve kaderin getirdiğine razı olandır.


akıl razı düşünmek kader ölü ölüm getirmek

#15 Kopyala

Ademoğlunun başına gelen her türlü belâ, Rabbinden şikayet etmesi yüzündendir.


belâ gele âdemoğlu tür gelen türlü rabbi baş şikâyet

#16 Kopyala

Amelinin karşılığında ödüllendirilmeyi bekleyen, muhlis değildir.


muhlis karşı beklemek amelî ödül amel karşılık ödüllendirmek

#17 Kopyala

Ahireti isteyene dünyada zühd gerekir; Allah’ı isteyene ise ahirette zühd gerekir.


dünya istemek allah ahiret dünyada gerekmek zühd

#18 Kopyala

Ârif, Allah’a her an bir öncekine göre daha yakındır.


anmak yak yakın önce arif allah yakı yakınmak

#19 Kopyala

Ârif hem dünyada, hem de ahirette yabancıdır.


ahiret dünyada yabancı yaban arif dünya

#20 Kopyala

Büyük âlimlere tâbi olunuz; bidat yoluna, dinde olmayıp, sonradan çıkarılan şeylere sapmayınız. İtaat ediniz, muhalefet etmeyiniz. Sabrediniz, sızlanmayınız. Sabit kalınız, ayrılıp dağılmayınız. Bekleyiniz, ümit kesmeyiniz. Özünüzü günahtan temizleyiniz, kirletmeyiniz. Hele Rabbinizin kapısından hiç ayrılmayınız.


âlim kapı sonradan günah tâbi itaat alim dağılmak yolmak


İlginizi Çekebilir

Cem Adrian sözleri

Cem Adrian (d. 30 Kasım 1980), Müzisyen, söz ya

Edgar Allan Poe sözleri

Edgar Allan Poe (19 Ocak 1809 - 7 Ekim 1849), ABD'

Ferdi Tayfur sözleri

Ferdi Tayfur (d. 15 Kasım 1945, Adana), Türk ses

Aziz Yıldırım sözleri

Aziz Yıldırım (d. 1952, Ergani, Diyarbakır), F

Barış Manço sözleri

Barış Manço, Türk şarkıcı, besteci.

Amin Maalouf sözleri

Amin Maalouf ya da Emin Maluf, (25 Şubat 1949), L

Popüler Yazılar

Abdurrahman Dilipak sözleri

Abdurrahman Dilipak, Türk köşe yazarı.

Hümanizm ile ilgili sözler

Bir insanın mutluluğunu bir başkasının mutsuzluğu üzerine inşa etmesi olanaksızdır.

Fuzûlî sözleri

Cânı içün kim ki cânânın sever cânın sever,
Cânı kim cânânı içün sevse cânânın sever.