Ahmet Hamdi Tanpınar sözleri

Minimalizm fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için, onunla her an..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#1 Kopyala

Mazi daima mevcuttur. Kendimiz olarak yaşayabilmek için, onunla her an hesaplaşmaya ve anlaşmaya mecburuz.


mazi anlaşmak hesaplaşmak mecbur daima yaşayabilmek hesap anlaşma anmak

Havadan çekilen manzara fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#2 Kopyala

Beş Şehir'in asıl konusu hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır.


yeni konu üzüntü inmek asmak iştiyak bes asıl ardından

#3 Kopyala

Ankara Kalesi bu akşam saatinde bana bir milletin, tarihinin ne kadar uzun olursa olsun, birkaç vak'anın etrafında dönüp dolaştığı, birkaç büyük ve mübarek rüyaya, yaratıcı hamlenin ta kendisi olan bir imanın devamına bağlı olduğunu bir kere daha öğretti.


mübarek tarihî akşam uzun vak yaratı bağ devam saat

#4 Kopyala

Bu kapalı kış aylarının beslediği sohbet yüzünden hemen her Erzurumlu biraz nükteci, biraz hicivcidir.


kapalı nükte kapmak biraz kış hiciv yüzünden sohbet beslemek

#5 Kopyala

Tiyatroda nasıl boş sahnede dekorun oyaladığı seyirci, söz başlar başlamaz bütün o teferruatı görmez olursa, ben de öylece insan ıstırabı karşısında tabiat güzelliğine kayıtsızdım, yabancıydım.


görmek insan güzel dekor sahne i̇nsa oyalamak yabancı kayıt

#6 Kopyala

İnsan kaderinin büyük taraflarından biri de, bugün attığı adımın kendisini nereye götüreceğini bilmemesidir. Bakî’nin Fatih Camii’nde fakir bir müezzin olan babası, oğlunun Türkçeyi kendi adına fethedeceğini, sözün ebedî saltanatını kuracağını; Nedim’in anası Türkçenin ikliminde oğlunun bir bahar rüzgârı gibi güleceğini, onun geçtiği yerlerde bülbül şakımasının kesilmeyeceğini, ağzından çıkan her sözün ebedîliğin bir köşesinde bir erguvan gibi kanacağını biliyorlar mıydı?


kader nin fakir müezzin türkçe köşe saltanat çıkan bilemek

#7 Kopyala

Hemen herkesin yalnız kendisinin anlatabileceği bir hikâyesi vardı. Hemen herkes birkaç kişiye ağlıyor ve âkıbetini hâlâ bilmediği bir sevdiğini bekliyordu.


hemen bilmek anlatmak hal yalnız beklemek kişi sevmek ağlamak

#8 Kopyala

Hiçbir şey kendi alın teri kadar bir insanı tatmin edemez. Çalışan insan kendi varlığında hüküm süren bir âhengi bütün kainata nakleder. Hayatın biricik nizamı bu ahengin kendisi olmalıdır.


alın i̇nsa hayat biricik çalışan süre ter alınmak kâinat

#9 Kopyala

Konya bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen bir güzelliği vardır. Bozkır kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya’ya hangi yoldan girerseniz girin sizi bu serap vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin gölgeleri ve çeşmeleri susuzluğunuza uzaktan gülen bu rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola büyür, genişler ve sonunda kendinizi Selçuk sultanlarının şehrinde bulursunuz.


serap konya ışık geniş sultan hoş ser oyun vehim

#10 Kopyala

Gördüğüm şehirler içinde Bursa kadar muayyen bir devrin malı olan bir başkasını hatırlamıyorum. Fetihten 1453 senesine kadar geçen 130 sene, sade baştan başa ve iliklerine kadar bir Türk şehri olmasına yetmemiş, aynı zamanda onun manevi çehresini gelecek zaman için hiç değişmeyecek şekilde tespit etmiştir. Bursa, Türk ruhunun en halis ölçülerine kendiliğinden sahiptir, denebilir.


baştan 130 tespit manevî şekil aynı 1453 yetmek geçen

#11 Kopyala

İslam ulemasının ve şeyhlerinin tarihteki rolü kadar tezatlı hiçbir şey yoktur. Bir taraftan fitneyi ortadan kaldırmak veya ona yol vermemek için en çetin istibdatlara razı olurlar. Diğer taraftan da cezbeleri tutunca en olmayacak zamanda hakikatleri söyleyerek sözün ayağa düşmesine ve fitne kapılarının ardına kadar açılmasına sebep olurlar.


ayağ hakikat tut i̇slâm yolmak cezbe kapı çetin olurlamak

#12 Kopyala

Ben hayatın susan ve değişmeyen kardeşiyim. Vazifesini hakkıyla yapan fâninin alnına bir sükûn ve sükûnet çelengi gibi uzanırım.


susamak hak fâni sükunet sükûn uzamak susmak fani sükun

#13 Kopyala

Türkçede Ş ve L harfleri daima en güzel terkipler yapar. Yeşil dediğimiz zaman adeta bir çimen tazeliğini, bir palet üzerinde ezilmiş bir renk gibi, günün ve saatin bir tarafında bir bahar müjdesiyle toplanmış buluruz.


renk zaman üzeri terkip taraf âdeta top demek müjde

#14 Kopyala

Bütün hilkat, geniş ve eşsiz kudretinde canı sıkılan bir tanrının kendi kendini eğlendirmek için icat ettiği bir oyundur.


sıkı can sıkılamak icat eğlenmek geniş tanrı sıkmak hilkat

#15 Kopyala

İstanbul sadece abide ve abidemsi eserlerin bol olduğu bir şehir değildir. Şehrin tabiatı bu eserlerin görünmesine ayrıca yardım eder. İstanbul her süsün, her kumaşın kendisine yaraştığı, ayrı ayrı hususiyetlerini açtığı o cömert yaratılışlı güzellere benzer.


eser hususiyet süs cömert görünmek yardım şehir ayrı yard

#16 Kopyala

Kanunî’nin tahta çıktığı senelerde İstanbul, camiî, han, hamam, medrese, büyük saray, evliya türbeleri ve çeşmeleriyle tam bir Türk şehri idi. Yalnız bize ait olan bu manzaranın şimdi deha ile tamamlanması, bu gelişmeyi bir infilâk hâline getirmesi lâzımdı. İşte Sinan bunu yapar.


evliya türk tam sina kanunî laz yalnız şehir lâzım

#17 Kopyala

İstanbul, ya hiç sevilmez; yahut çok sevilmiş bir kadın gibi sevilir; yani her haline, her hususiyetine ayrı bir dikkatle, çıldırarak.


sevilmez dikkat sevil çıldırmak hâl yahut kadın i̇stanbul hususiyet

#18 Kopyala

Her İstanbullu Boğaziçi'nde sabahın başka semtlerinden büsbütün ayrı bir lezzet olduğunu, Çamlıca tepelerinden akşam saatlerinde İstanbul'da ışıkların yanmasını seyretmenin insanın içini başka türlü bir hüzünle doldurduğunu bilir.


başka boğaziçi işık sabah hüzünle tepe lezzet doldurmak insan

#19 Kopyala

Çünkü sanat da aşk gibidir; kandırmaz, susatır.


aşk kanmak kandırmak sanat susamak

#20 Kopyala

En büyük meselemiz budur; mazi ile nerede ve nasıl bağlanacağız, hepimiz bir şuur ve benlik buhranının çocuklarıyız, hepimiz Hamlet'ten daha keskin bir "olmak veya olmamak" davası içinde yaşıyoruz. Onu benimsedikçe hayatımıza ve eserimize daha yakından sahip olacağız. Belki de sadece aramak ve bütün kapıları çalmak kafidir.


bağ kapı sahip mesele yakından yakı hamlet buhran keski


İlginizi Çekebilir

Albert Schweitzer sözleri

Albert Schweitzer (14 Ocak 1875, Kayserberg, Alman

Enver Ören sözleri

Enver Ören (d. 1939 - ö. 2013)

Donald Trump sözleri

Donald John Trump, Amerikalı işletmeci, politika

Aziz Yıldırım sözleri

Aziz Yıldırım (d. 1952, Ergani, Diyarbakır), F

Anton Çehov sözleri

Anton Pavloviç Çehov, Rus tiyatro yazarı ve mod

Aamir Khan sözleri

Aamir Khan (d. 14 Mart 1965; Mumbai, Maharashtra),

Ebubekir Hâzım Tepeyran sözleri

Ebubekir Hâzım Tepeyran, Türk siyasetçi ve yaz

Ahmed Arif sözleri

Ahmed Arif (d. 23 Nisan 1927, Diyarbakır - ö. 2

Popüler Yazılar

Bill Hicks sözleri

Bill Hicks (d. 1961 - ö. 1994), ABD'li komedyen.

Falih Rıfkı Atay sözleri

Falih Rıfkı Atay, Türk gazeteci, yazar ve milletvekili. Osmanlı'nın son yılları ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki tanıklıklarıyla tanınmıştır.

Émile Zola sözleri

Émile Zola (2 Nisan 1840 – 29 Eylül 1902), Fransa'da natüralizm akımın öncüsü ünlü yazar.