Anayasa ile ilgili özlü sözler

Havadan çekilen manzara fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Yürütme organı, yargıyı hizaya getirmeye çalışıyor. Buna göre bir eylem..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#1 Kopyala

Yürütme organı, yargıyı hizaya getirmeye çalışıyor. Buna göre bir eylem planı hazırlandı. Buna uygun eylem planı da anayasa değişikliğidir.


yargı organ plan çalışıyor getirmek değişik anayasa hazır yürümek

Minimalizm fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Bir anayasa kendiliğinden doğmadığı, gökyüzünden inmediği gibi, ölümü de kendi..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#2 Kopyala

Bir anayasa kendiliğinden doğmadığı, gökyüzünden inmediği gibi, ölümü de kendi hatası değil, o doğumu gerçekleştirenler arasındaki ilişkilerin dönüşümünün marifetidir. (2012)


kendiliğinden 2012 ölüm dönüşüm inmek doğu ilişki hata gerçek

#3 Kopyala

Türkiye’de 1921 Kurtuluş Savaşı’nın, 1924 ulus devlet inşasının, 1961 bürokrasi ve sol akımların dünya çapındaki etkisinin, 1982 ise artık ‘büyümüş’ sermayenin saldırısının ürünleriydi. Şimdi yeni bir anayasa yapılırsa, yıllar sonrasında muhtemelen İslamcı sermaye/siyaset ve Kürt sorununun derin izleri okunacak. Hangisinin baskın olacağını, dengenin nasıl kurulacağını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ancak bu hastalıklar tedavi edilmediği sürece tabii ki anayasa tartışması sona ermeyecek. Çünkü anayasa metinleri, siyasal ve anayasal sorunların ancak bir ayağıdır. (2011)


ulus şimdi devlet hasta inşa baskın çap süreç ürün

#4 Kopyala

Türkiye’de yaşanan büyük karmaşa, yalnızca anayasa metniyle ilgisi olmayan konuların anayasa sorunu olarak ortaya konulması. Sabah akşam anayasadan söz edilmesinin nedeni de bu. (2011)


anayasa yalnızca akşam türki 2011 orta ortay türkiye ilgi

#5 Kopyala

Bir siyasal/anayasal sistemin hemen bütün kavramları, onları yaratan, uyan, karşı çıkan ve yorumlayanlarla birlikte yaşar. Birlikte yaşamanın sonucu, birlikte yükselip sonra hep birlikte güç kaybetmektir ve tüm yükselmeler, güç kayıpları, çürüyüşler; aslında çoğu zaman, anayasa adı verilen olgunun dışındaki gelişmelerdir. Olup biten, metni yaratır ve değiştirir. En güçlü olan hakim rengi verir. (2012)


biten yükselip yükselmek yaşar hakim gelişmek güçlü kayıp yaşamak

#6 Kopyala

1961 Anayasası’nın talihsizliği, kendisine sahip çıkmayan iktidarların elinde kalmasıdır. (2012)


kalmak anayasa çıkmak 2012 talih 1961 iktidar nın sahip

#7 Kopyala

Yeni anayasa tartışması ciddiye alınmalı. Sonuç almak hedef olmalı, somut bir metin ortaya çıkmalı. Uzlaşılan noktalarda yoğunlaşmak, onlar üzerinden hareket etmeye çalışmak lazım. Bir çözüm yolu bulunabilir.


laz yoğun hareket çıkma anayasa uzlaşı ciddi hedef yen

#8 Kopyala

Anayasaları yaşatan içlerindeki sözcükler değil, dışlarındaki hayattır.


sözcük dış hayat anayasa söz yaşamak

#9 Kopyala

Türkiye'nin bugün, yeni bir anayasa için hiç olmadığı kadar hazır olduğuna inanıyoruz. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, AK Parti Genel Merkezi'nde, akademi dünyasında, çeşitli sivil toplum kuruluşları nezdinde yürüyen, hepsini de yakından takip ettiğimiz çalışmalar var. Aynı şekilde diğer partilerin ve ilgili kuruluşların da benzer hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Bunlar, önce ilkeler, sonra somut metinler düzeyinde belirli bir olgunluğa geldiğinde bir araya getirilecek ve milletimizin gözü önünde tartışmaya açılacaktır. Bir başka ifadeyle yeni anayasa, açık ve şeffaf bir sürecin ürünü olarak hazırlanacaktır. Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz. Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni de, mutlaka milletin onayına sunulacaktır. Buradan, siyasi partiler başta olmak üzere, yeni anayasa konusunda sorumluluk üstlenecek herkese çağrıda bulunuyorum. Gelin, ideolojik, zümrevi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakarak, Türkiye'yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip yeni bir anayasaya kavuşturalım. Biz buna varız ve hazırız. Yeni anayasa sürecinin ülkemize ve milletimize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum.


asır mutlak ilk üst i̇lke sorumluluk orta dünya göz

#10 Kopyala

Anayasa değişiklikleri anayasanın değiştirilemez, değiştirilmesi teklif edilemez maddelerine aykırı bir durum yaratmamalıdır.


madde değişmek durum aykırı teklif yaratmak duru anayasa yaramak

#11 Kopyala

1982 Anayasası’nın savunulacak bir tarafı olduğunu ben de söylemiyorum. Daha laik daha demokrat bir anayasaya herkes evet der.


nın laik 1982 söylemek dermek herkes anayasa demek demokrat

#12 Kopyala

Yargı bağımsızlığını önleyen Anayasa değişikliği, hukuk devletine zararlı olacaktır. Böyle yaparsanız, hukuk devleti aleyhine yasal olmayan bir işlemi yapmış olursunuz. Kesinlikle cumhuriyetin niteliklerine aykırılık nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne iptal davası açıldığında iptal edecektir. İster Meclis'te 330'u bulun, ister 367'yi bulun, referandumdan çıkarın ama Anayasa Mahkemesi bu değişikliği iptal edecektir.


nitelik ister bağım önleyen anayasa 367 aleyh 330 bul

#13 Kopyala

Reform, mutlaka gerekir. Adalet reformu, hukuk reformu ve Anayasa değişikliği yerindedir ve yapılmalıdır. Ancak hiçbir zaman unutulmasın, laik demokratik cumhuriyet aleyhine eylemlerin odağı olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmiş bir iktidarın ne reform yapmaya ne de anayasa değişikliği yapmaya hakkı yoktur.


iktidar demokratik reform zaman cumhuriyet eylem mutlaka değişik adalet

#14 Kopyala

Türkiye artık bu anayasa tartışmalarını bitirmelidir.Bir ülke bu kadar sık anayasa değişikliğine tahammül etmez.(2011)


2011 bitirmek değişik ülke artık türkiye tartışmak tahammül anayasa

#15 Kopyala

Anayasa yapılırken ulus devlet veya Türkiye devletini tartışacaksanız çok büyük sıkıntılara girersiniz.(2011)


türkiye yapılırken girersiniz türki tartışacaksanız sıkıntı devlet ulus büyük

#16 Kopyala

Anayasayı bir kere delmekle bir şey olmaz.


delmek ker kere anayasa

#17 Kopyala

Anayasanın, karakollardaki yangın talimatnamesinden daha kolay değiştirilebildiği bir iklimdeyiz, seçim hukuku bir pabuççu muştasıdır.


değişmek pabuç talimatname seçi yang yangın anayasa i̇klim iklim

#18 Kopyala

1961 yılında modern ve hürriyetperver bir yasa, bir anayasa, ihtiyaçtı ve otomobil ise lükstü; 1971 yılında, binek otomobil ihtiyaç yapıldı ve anayasa köhne sayıldı ve "lüks" ilan edildiğini hatırlıyoruz. Bir büyük iç savaş'a, bu tarihten, beş yıl önce başladılar. Bir iç savaş içinde, önce ihanet ettiler ve sonra çökerttiler.


binek 1961 hatırlamak 1971 önce ihtiyaçtı başlamak yıl ilân

#19 Kopyala

“Acil” anayasa, bir, Erdoğan’a başkanlık; iki, Türkiye Federatif Devleti’nin kapılarını açmak için acil olmuştur. Bu kapılar ise, “ver kurtul” reçetesine gelmektedir ve Amerika’ya çıkmaktadır. Bu, Belge ve Altan için Amerika’yı bulma anlamındadır.


anlam reçete erdoğan belge türkiye kap devlet bulmak türki

#20 Kopyala

Anayasa, toplumsal sözleşmedir. Bu toplum anayasa yapamadı. Bu topluma Fransa’dan, İsviçre’den, faşist İtalya’dan ve Almanya’dan ithal edilen yasalara dayanarak yapılan anayasalar dayatıldı. Bu topluma anayasa yaptırmak istemiyorlar hâlâ! Kıran kırana boğuştuğumuz, kangrene dönüşen asırlık sorunların, iç ve dış kuşatmaların nedenlerinden biri de bu!


almanya toplum dönüşmek anayasa demek hâlâ asır sözleşme yasa


İlginizi Çekebilir

Carl Gustav Jung sözleri

Carl Gustav Jung (d. 26 Temmuz 1875; Thurgau, İsv

David Hume sözleri

David Hume (d. 26 Nisan 1711 – ö. 25 Ağustos 1

Demosthenes sözleri

Demosthenes (Yunanca: Δημοσθένης), Atin

Daniel Abdulfettah sözleri

Daniel Abdulfettah, Suriyeli gazeteci-yazar ve Ort

Enis Batur sözleri

Enis Batur, Türk yazar, şair ve entelektüeldir.

Anne Brontë sözleri

Anne Brontë (d. 17 Ocak 1820 - ö. 28 Mayıs 1849

Popüler Yazılar

Emma Goldman sözleri

Anarşizm: İnsan yapımı yasayla kısıtlanmayan bir özgürlüğe dayanan yeni bir sosyal düzenin felsefesi; bütün hükümet biçimlerinin şiddete dayandığını ve bu yüzden gereksiz olduğu kadar yanlış ve zararlı olduğunu söyleyen teori.

Başarısızlık ile ilgili sözler

Başarısızlık için kırk milyon neden vardır da, bir tek özür yoktur.

Alexis de Tocqueville sözleri

Alexis de Tocqueville (29 Temmuz 1805 - 16 Nisan 1859), Fransız politik düşünür ve tarihçi.