Bertrand Russell sözleri

Bertrand Arthur William Russell (18 Mayıs 1872 - 2 Şubat 1970), Britanyalı filozof, matematikçi, tarihçi ve toplum eleştirmeni.

Tatil yolculuk fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Ahlak değerlerinin öznelliğine ilişkin savlar nasıl çürütülebilir bilmiyorum, ama keyfi..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#1 Kopyala

Ahlak değerlerinin öznelliğine ilişkin savlar nasıl çürütülebilir bilmiyorum, ama keyfi bir zalimliğin yanlış olmasının tek nedeninin bundan hoşlanmayışım olduğuna da kendimi inandıramıyorum.


ahlak ilişkin tek keyif hoş inanmak yanlış keyf hoşlanmak

Karanlık fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir...
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#2 Kopyala

Akıllılar hep kuşku içindeyken aptallar küstahça kendinden emindir.


kendinden akıl küstah kuşku emin aptal

#3 Kopyala

Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir ve yaşamdan korkanlar şimdiden üç kez ölmüşlerdir.


demek aşk yaşam ölmek korkanlar şimdi şimdiden korkmak

#4 Kopyala

Ben dine hastalık olarak bakıyorum. İnsan ırkı için adı konmamış bir sefaletin kaynağı.


bakıyorum dinmek sefalet i̇nsa dine hasta konmak din hastalık

#5 Kopyala

Benim dinim şudur: Her görevi yapmak ve bunun için hem burada hem de buradan sonra bir ödül beklememek.


sonra ödül dinî din bura beklemek görev

#6 Kopyala

Bilimde gerçek yalnızca bir an'dır.


bili yalnız bilim gerçek yalnızca anmak dır

#7 Kopyala

Bir din, sonsuz ve mutlak bir kesin gerçeği somutlaştırdığı iddiası ile bir bilimsel teoriden farklılık gösterirken bilim ise; daima deneye dayalıdır, şimdiki teorilerin er ya da geç yeniden biçimlendirilmesini zorunlu bulur ve yönteminin mantıksal bir bütün ile son sonuca ulaşmasında yetersiz olduğunun bilincindedir.


kesi bilimsel yeni yöntem gösterirken şimdi somut zorunlu bulur

#8 Kopyala

Bir dünya devletinin ciddi savaşları önlemesi için minimum bir güce sahip olması gerekir. İlk ve en önemlisi, dünya devletinin dünyadaki tüm silah ve silahlı kuvvetlerin tekeline sahip olması gerekir.


minimum teke sahip önlemek önem tekel ciddi gerekmek kuvvet

#9 Kopyala

Bir kasabın ekmeğe, bir fırıncının da ete ihtiyacı vardır. Bu nedenle kasapla fırıncının birbirini sevmesi için mantıklı bir neden vardır. Her ikisi de birbirine yararlı olur.


ihtiyaç sevmek varmak kasap fırın mantık ekmek yarar birbiri

#10 Kopyala

Bir uçurumun kenarında yürürken düşme şansınız, korktuğunuz kadar artar.


şan yürürken artmak kenar şans düşmek uçur uçurum korkmak

#11 Kopyala

Bir kişinin benimsediği din, birkaç istisna haricinde, toplumun kabul ettiği dinle aynıdır ve bu da, kişinin söz konusu dini benimsemesine çevresel etkilerin sebep olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.


açık orta çevre dinmek din ortay hariç koymak söz

#12 Kopyala

Bir mesele üzerinde çalışıyor veya herhangi bir felsefe üzerine düşünüyorsanız, kendinize sadece şunu sorun: Olgular nelerdir? Ve bu olguların desteklediği gerçekler nelerdir?


üzer olgu mesel soru felsefe çalışıyor üzeri sorumak mesele

#13 Kopyala

Çoğu insanın Tanrıya inanması küçük yaştan öyle yetiştirildikleri içindir.


çoğu yetişmek küçük inanmak insan i̇nsa yaş tanrı

#14 Kopyala

Din, bence, ilk ve temel olarak korku üzerine kuruludur.


üzeri temel üzerine kurulu kurul dinmek üzer korku din

#15 Kopyala

Dünyayı anlama ve reform isteği ilerlemenin iki büyük motorudur.


istek anlam motor reform dünya büyük anlamak ilerlemek

#16 Kopyala

Dünyayı savaş tehlikesinden koruyacak tek bir yol vardır; dünya çapında yetkiye sahip olacak ve dünyada bütün silahların tekelini elinde bulunduracak bir tek otoritenin kurulması.


silâh varmak dünya yol çap dünyada savaş otorite yolmak

#17 Kopyala

Düşünce özgürlüğü lehindeki temel sav; bütün inançlarımızın kuşku götürür olmasıdır.


götürür i̇nanç sav leh düşünce inanç özgür temel kuşku

#18 Kopyala

Düşünürler arasında can düşmanımın aleyhimdeki konuşmasını felsefeden habersiz bir dostumun konuşmasına üstün tutarım.


düşman aras üst can haber üstün felsefe tutar düşünür

#19 Kopyala

Düşüncelerim için ölmeyi göze almam çünkü yanılıyor olabilirim.


göze gözemek almak olabilirim ölmek düşünce yanılıyor göz

#20 Kopyala

Eğer ben Dünya ve Mars arasında eliptik bir yörüngede güneşin etrafında dönen Çin seramiği bir çaydanlık olduğunu öne sürseydim ve bu çaydanlığın en güçlü teleskoplarımızla bile tespit edilemeyecek kadar küçük olduğunu ekleyecek kadar da dikkatli olsaydım, kimse bu görüşümün tersini kanıtlayamazdı. Ama devam edip de bu savımın yanlışlanamaz nitelikte oluşundan dolayı insan aklının ondan kuşku duymasının kabul edilemez bir küstahlık olacağını söyleseydim, herkes haklı olarak saçmaladığımı düşünürdü. Ancak, eğer böyle bir çaydanlığın varlığı eski kitaplarca onaylansaydı, her Pazar günü kilisede kutsal gerçeklik olarak öğretilseydi ve okullarda çocukların beynine kazınsaydı, onun varlığından kuşku duymak bir gariplik belirtisi olarak görülür ve o kuşkuyu duyan kişiye yakınçağda bir ruh doktoruyla ya da daha önceki çağlarda bir Engizisyon yargıcıyla bir randevu alınırdı.


onaylamak kuşku eklemek okul kabul yakınçağ deva çin sürmek


Popüler Yazılar

Fazıl Say sözleri

Fazıl Say (d. 14 Ocak 1970), Türk piyano virtüozü ve klasik müzik bestecisi.

Dante Alighieri sözleri

Altınla gümüşü Tanrı yaptınız kendinize, putperestten farkınız: Bir yerine bin puta tapmanız.

Kötümserlik ile ilgili sözler

Kötümserlik veya diğer adıyla pesimizm kavramı, iyimserlik (diğer adıyla optimizm) kavramının tam karşıtı olarak, dünya görüşü ve yaklaşımında düzeltilemeyecek kötü bir dünya portresidir.