Erdem ile ilgili özlü sözler

Lamba fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Öyleyse erdem, akla başvurarak tanımlanan ortanın içinde yer almak ile..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#1 Kopyala

Öyleyse erdem, akla başvurarak tanımlanan ortanın içinde yer almak ile ve seçimlerle ilgili bir karakter durumudur. Biri aşırılık, diğeri eksiklik olan iki kötülük arasındaki bir ortadır bu. Bir ortadır, çünkü kötülükler tutkularda ve eylemlerde doğru olana ya kısa, ya uzak düşerler. Oysa erdem arada olanı hem bulur hem de seçer.


orta erdem ortan ara uzak kısa başvurmak aklamak karakter

Mimari fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Bir hükümet söz özgürlüğünü ne kadar kısmaya çalışırsa ona o..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#2 Kopyala

Bir hükümet söz özgürlüğünü ne kadar kısmaya çalışırsa ona o kadar karşı konur; bu karşı çıkış elbette aç gözlülerce değil iyi eğitimin, sağlam ahlakın ve erdemin daha özgür yaptığı kişilerce olur.


çalışır kısmak konur özgür göz elbette eğitim özgürlük çıkmak

#3 Kopyala

Mutluluk erdemin ödülü değil erdemin kendisidir.


mut erdem ödül mutlu

#4 Kopyala

Ereklerimizin nasıl bir niteliği olduğu istencimize bağlıdır; istencimizin nasıl bir niteliği olduğu da erdemize bağlıdır, böylece doğru görüş de doğru olan ortayı bularak bu ereğe uymayı istence öğretir.


istenç görüş orta bağ görüşmek öğretmek görmek ortay bulmak

#5 Kopyala

Son kez söylüyorum: Unutmayın ki imparatorluklar diktikleri çarmıhlarda ancak adaleti sağlayabilirler. Ahlak ve erdem çöktüğünde devleti yönetemezsiniz.


son çökmek erdem devlet yönetmek dikmek unutmak adalet sağlamak

#6 Kopyala

İnsanın gerçek asalati erdemden gelir; doğuştan değil.


doğuştan gerçek gelir gelmek asalati doğmak insan erdem i̇nsa

#7 Kopyala

Evrende her şey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır.


evre gelmek obje gele bilgiye insan artmak haz yönelim

#8 Kopyala

Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez; aynı hataları yapmaları o hataları doğru kılmaz.


i̇nsa insan kötü ayn kötülük kılmak paylaşmak dönüşmek hata

#9 Kopyala

Gerçek erdem, yalnızca aristokrat azınlık içindir! Herkes için geçerli bir ahlak, gülünç bir fikirdir.


gülünç geçerli fikir yalnız gerçek aristokrat yalnızca erdem geçer

#10 Kopyala

Üstinsan daha soğuktur, daha az tereddüt eder ve "fikirlerden" korkmaz; saygı ve "saygınlık" erdemlerine, ayrıca "sürü erdemi olan" hiçbir şeye sahip değildir. Önder olamıyorsa tek başına ilerler.


soğuk sahip korkmak azmak baş sürümek saygın ilmek saygı

#11 Kopyala

Erdem, insanın insanüstüne ulaşmak için harcadığı çabadır.


insanüstü harcamak ulaşmak i̇nsa çaba erdem insan

#12 Kopyala

Tüm erdemlerin temel özelliği, yükselme yolunda sürekli bir çaba, bizzat kendinle cenkleşme, daha büyük ve derin bir saflığa, bilgeliğe, iyilik ve sevgiye yönelik doymak bilmez bir istek.


yönelik sürekli deri bilmek bizzat yükselmek iyi doymak temel

#13 Kopyala

Kusurlardan uzaklaşmak erdemin; ahmaklığı başından def etmek ise bilgeliğin başlangıcıdır.


başlangıç bilge erdem uzak ahmak kusur etmek uzaklaşmak def

#14 Kopyala

Güzelliği sevdiği kadar, erdemi de seven bir insanı daha görmedim.


erdem görmek güzel seven sevmek insan i̇nsa

#15 Kopyala

Yaldızlı sözlerle erdem bağdaşmaz.


bağdaşmaz erdem yaldız söz bağdaşmak

#16 Kopyala

Erdemli olanların söyleyecek sözleri vardır ama söyleyecek sözleri olanların tümünde erdem yoktur. İnsancıl olanlar cesaretlidir ama cesaretli olanların tümü insancıl değildir.


cesaret söylemek insancıl erdemli erdem yok tümü söyleyecek söz

#17 Kopyala

Erdem yok olduğunda yardımseverlik de kaybolur, yardımseverlik kaybolduğunda doğru davranış belirir, doğru davranış kaybolduğunda çıkarcılık ortaya çıkar. Çıkarcılık; doğru ve gerçeğin en karanlık gölgesidir ve düzensizliğin başlangıcıdır.


yardımsever orta düzmek yok düzen davranış ortay doğru erdem

#18 Kopyala

Adalet erdemlerin kraliçesidir.


adalet erdem kraliçe

#19 Kopyala

Daima doğru olanı yap. Bu bazılarını hoşnut edecek, diğerlerini ise şaşırtacaktır.


daima şaşırmak doğru hoşnut

#20 Kopyala

Gelecek nesiller için plan yaparken erdemin kalıtsal olmadığını hatırlamamız gerekir.


gerekmek gelmek erdem plan nesil kalıt kalıtsal hatırlamak gelecek


Popüler Yazılar

Hoşgörü ile ilgili sözler

Hoşgörüyü benimsemiyorum: Benim gözümde bir dine inanmak o kadar kutsal ve özgür bir olay ki, hoşgörü kelimesi bana çok yetersiz ve tehlikeli geliyor, çünkü bugün hoşgörü gösteren yetkililer gün gelir hoşgörüyü tamamen yok edebilirler.

İnsan ile ilgili sözler

Hayvan haklarını da insan hakları kadar destekliyorum. Tam bir insan olmanın yolu budur.

Enes bin Mâlik sözleri

İlim fazla mesele bilmek ve sormak değildir. Ancak ilmin belirgin bir vasfı vardır ki, o da aldatıcı dünyadan uzaklaşarak ebedilik yurduna dönüşü sağlamasıdır.