Erol Anar sözleri

Erol Anar, Çerkes asıllı Türk yazar.

Lamba fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Ama nasıl diye sormadığımız ve özgür düşüncemize kilit vurmadığımız zaman,..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#1 Kopyala

Ama nasıl diye sormadığımız ve özgür düşüncemize kilit vurmadığımız zaman, devletsiz, otoritesiz bir hayat olabileceği düşüncesi gerçeğe dönüşmeye başlayacaktır. Bir düşünceyi gerçeğe dönüştürmek için, önce o düşüncenin olabilirliği kabul edilmelidir. Gerçeğe giden yoldaki ilk adım özgür ve limitsiz düşünebilmektir.


otorite kabul kilit başlamak dönüşmek gitmek adım hayat devlet

Yol ve dağ fotoğrafı üzerine yazılmış özlü söz: Anlam arayışı, yüreğe yapılan bir yolculuktur. Yaşam nedir? Bu soruyu..
Yüksek kalitede görmek için görsele tıklayın.
#2 Kopyala

Anlam arayışı, yüreğe yapılan bir yolculuktur. Yaşam nedir? Bu soruyu sorduğun anda anlam arayışı serüvenin de başlamış demektir.


ant soru demek yolcu aramak yürek yol başlamak sormak

#3 Kopyala

Aslında öğrenirken, daha temelde yanlışlık yapıyoruz. Bildiğimizi sandığımız çoğu temel ve basit bilgiyi bile, doğru olarak bilmediğimizi görebiliriz şöyle bir kendimizi yoklarsak. Bizim asıl trajedimiz her şeyi bildiğimizi düşünürken, aslında daha alfabelik çocuk olduğumuzu fark edemememizden kaynaklanmaktadır. Bildiğimizi düşündüğümüz temel bilgiler eğer doğru kurulmazsa, onun üzerine eklediğimiz bilgiler de sağlam temeller üzerine oturmayacak ve eklektik olarak kalacaktır. "Ben bunu biliyorum." diyerek o bilgiyi bildiğimizi farz ediyor ve bir daha ona geri dönmüyoruz. İşte ana yanılsamamız, çeşitli konular arasında diyalektik bir ilişki kuramayışımızdan geliyor. Bunun sonucu ise sorgulamaktan kaçmamız oluyor. Sorgulamaktan kaçtığımız gibi, sorgulayanları da engellemek istiyoruz. Çünkü aslında kendi bilgimize, ya da inancımıza, düşüncemize güvenimiz yok. Einstein'ın dediği gibi, "Evrendeki en büyük ziyan sorgulama yeteneğini yitirmiş bir beyindir." Hepsi çürük temeller üzerinde yükseliyor. Kendi inancını, ideolojisini, dünya görüşünü tam olarak ortaya koyabilecek kaç tane insan vardır? Şu bir gerçek ki, bu tür insanların sayısı çok azdır. Bu psikolojik deneylerle kanıtlanmıştır. Çünkü insanların çoğu bilmeden inanırlar. Ta ki bir gün bilgi evimiz kafamızın üzerine çökene dek böyle de gidecek.


kaynak ziya ilişki evren farz i̇nsa inanç tane asılmak

#4 Kopyala

Aşk bazen inkâr edilir, ama aşk inkârın inkârıdır.


etmek bazen aşk inkâr

#5 Kopyala

Aşk, cennetin kapısında cehennemi dilenmektir.


dilemek cehennem cennet dilenmek cehennemî aşk kapı

#6 Kopyala

Aşkın en iyi tarifi Binbir Gece Masalları'nda yapılmıştır ve aşk daha çok 'Doğulu' bir kavramdır.


binbir tarif masal gece iyi aşk doğu nda kavram

#7 Kopyala

Aynanın sırları döküldüğünde, o artık cam olmuştur. İnsanın tüm sırları döküldüğünde, kalmadığında ise, o artık kişisel özelliğini ve değerini kaybetmiştir.


sır artık özellik kişi i̇nsa cam dökmek kaybetmek değer

#8 Kopyala

Aynı anda var olan ve aynı anda yok olan bir şey varsa o da zamandır. Zaman, hem var hem yoktur; yokluğu anlamsızlaştırandır.


aynı yok ayn ant varmak zaman anlam

#9 Kopyala

Başkalarıyla kendi gerçeğini paylaşan insanın duymak istediği tek şey, kendisine itiraf edemediği gerçekleri başkasının ağzından duyma istediğidir.


duymak pay tek istemek i̇nsa ağız paylaşmak başka etmek

#10 Kopyala

Beklemenin trajedisi, beklenilen şeyin gelmesidir.


trajedi bek gelmek beklemek

#11 Kopyala

Beklemeye değer tek şey ölümdür.


ölü ölüm değer beklemek tek değmek

#12 Kopyala

Beyninde köle olan, ruhunda özgür olamaz.


özgür ruh beyin beyninde olamaz köle

#13 Kopyala

Bilgi artık insanların cebine kadar girdi. Herkesin elindeki akıllı cep telefonunda, insanlığın bugüne kadar sahip olduğu bilginin, internete aktarılmış büyük bölümü var. Yani bu çağın özelliği, herkesin bilgiyi cebinde, elinde taşıması. Ona ulaşıyor mu, o ayrı bir konu. Ama istediği an ulaşabilir. Daha önce yazmıştım, ama paradoksal olarak, bilgiye ulaşım kolaylaştıkça cehalet de artıyor. Çünkü insanlar ellerindeki akıllı telefonu genellikle sosyal medyaya girmek için kullanıyorlar. Ya da oyun oynamak için. Bilgi için kullanan çok az. En fazla gazete okuyorlar. Üstelik çağın sorunu, bilgiye ulaşmak değildir. Bilgi insanların ceplerine girmiştir. Esas olan o bilgiyi, analiz edip yorumlayabilmektir. İşte gerçek değişim ve dönüşüm, güç budur günümüzde. Olayları yorumlamak kolaydır. Ya da en azından çok zor değildir. Olguları yorumlamak daha zordur. Kavramları yorumlamak ise bundan da zordur. En zor olanı ise, olaylar, olgular ve kavramlar arasında bir korelasyon, diyalektik ilişki kurarak yorum yapabilmektir. İşte en zor olan ve günümüzde eksikliği çekilen budur.


paradoksal çekmek dönüşüm zor konu güç cehalet cep aras

#14 Kopyala

Bu coğrafyada, ne kadar güzel şey varsa, yasaklanmış. Devletin yasaklamadıklarını da, toplum görünmez yasalarla yasaklamış. "Bana masal anlatma!", "Karı gibi gülme!", "Caz yapma", "Bana felsefe yapma!" vs... gibi ne kadar güzel şey varsa hepsi yasaklanmış. Durum böyle olunca, masalları, müziği, felsefeyi, hatta müziği bile yasaklayan, hor gören bir toplumun bu hale gelmesine şaşırmamak gerekir.


gerekmek görünmek yasaklamak masal hor caz varmak yasa coğrafya

#15 Kopyala

'Ben' olmadan, 'biz' olmaz. Ben yoksa bir toplulukta, artık oradaki toplam ötekileştirilmiş, kendi benliğine yabancılaştırılmıştır. Artık bu kalabalık 'onlar' olarak nitelenebilir. 'Biz' diyebilmek için, 'biz'i oluşturan tek tek ben'lerin kendi özgünlüklerini korumaları ve birbirine benzetilmemeleri gerekir. Yoksa oradaki kitle, toplum ötekileştirilmiş onlar'ın toplamıdır. Bu noktada Foucault'nun dediği gibi "Bir yerde herkes birbirine benziyorsa orada kimse yok demektir." gerçeğine yaklaşırız. Bir toplulukta 'ben yoksa, o topluluğun bir ruhu ve özgünlüğü yoktur, o topluluk kuru kalabalıktan ibarettir. İradesi ve özgünlüğü elinden alınmıştır. İşte bu noktada oradaki insanların yerine ödün koysanız hiçbir fark olmayacaktır. Foucault, bence "orada kimse yoktur," derken tam da bunu kast ediyordu. Özgür bireyin olmadığı ve bireylerin gönüllü olarak bulunmadığı hiçbir topluluk, "biz' değildir ve ötekileştirilmiş yok edilmiş ben'lerin mezarlığından başka bir şey değildir.


yer ibaret koymak gerçek benzemek bulunmak derken benzetmek birbiri

#16 Kopyala

Bir idolüm yok benim. Bir önderim, bir liderim yok. Elbette insanlığın özgürlüğü için mücadele edenlere saygım var. Ama saygıdan öte hiçbir borcum, minnetim yok. Herkese ve her şeye eleştirel yaklaşıyorum. İnsanların kendi düşünce, ideoloji ve inançlarını başkalarına dayatmalarına karşıyım. İsteyen, istediğine özgürce inanabilmeli, ama bunu başkalarına dayatmamalı. Kendi inançlarını, ideolojisini, standartlarını kendi dünyasında yaşamalı. Bir kutsalım yok benim, tek bir isteğim amacım var. Sonsuz ve nihai özgürlük. Yalnızca kendim için değil, tüm insanlık için. Bir gün bu ütopyanın gerçekleşeceğine yönelik inancım tam. Özgürlükten daha değerli hiçbir şey yoktur bu dünyada ve de olamaz. Çünkü diğer tüm şeyler talidir özgürlük idealinin yanında. Birbirini sınırlayan değil, tam anlamıyla birbirini çoğaltan ve sonsuzluğa kadar giderek genişleyen bir özgürlük. Tek bir liderim var, tek bir önderim: o da kendim. Kendi ayağımın üstünde, hiçbir değere, kuruma ve inanca yaslanmadan duruyorum ve de sonuna kadar kendi ayaklarımın üzerinde duracağım hiçbir şeye, hiç kimseye ve hiçbir kuruma asla boyun eğmeden.


düş boyun üst standart özgür özgürlük sons yaşamak gün

#17 Kopyala

Bir ilişkinin içi boşalmışsa, o ilişki hiçbir boşluğu doldurmaz. İlişkiler hayatımızda kapladıkları alan kadar değerlidir.


doldurmak boşalmak değerli almak boşluk ilişki alan âlâ değer

#18 Kopyala

Bir kentin ölümü, bir insanın ölümünden çok daha trajiktir. Ve kentler öldüğünde geride yaşayan bir şey kalmaz.


ölü geri insan yaşamak kalmak ölüm ölmek trajik kent

#19 Kopyala

Birçok eski inanışa göre insanın bu dünyada sahip olduğu tek şey kendi bedenidir. Ama çağımız insanına bakıldığında, bugün insanların sahip olamadığı tek şeyin kendi bedenleri olduğu görülür. Kendi bedenleri dışındaki her şeye sahip olsalar da bu insanlar, hiçbir zaman kendi gerçeklerini göremeyeceklerdir.


çağ eski i̇nsa gerçek bugün sahip dünyada dış insan

#20 Kopyala

Bu dünyada herkes varlığıyla bir boşluk doldurur, ancak yokluğuyla bir boşluk yaratacak hiç kimse yoktur ve olmamıştır da. Belki bazı kişiler için boşluk oluştursa da, hayatın kendisinde bir boşluk yaratmaz. Hayat geride bıraktığımız boşluğu hemen kapatır, doldurur. Hiç kimse vazgeçilmez değildir bu anlamda


geri yok vazgeçilmez boşluk anlam kapatmak yaramak dolmak vazgeçmek


İlginizi Çekebilir

Ahmet Şık sözleri

Ahmet Şık (d. 1970, Adana), gazeteci ve yazar.

Cengiz Han sözleri

Cengiz Han, doğum adıyla Temuçin, Moğol komuta

Adam Fawer sözleri

Adam Fawer (d. New York, 1970), Amerikalı roman y

Bruce Lee sözleri

Bruce Jun Fan Lee ya da Lee Jun Fan (d. 27 Kasım

Elbert Hubbard sözleri

Elbert Green Hubbard,(19 Haziran 1856 - 7 Mayıs,

David Hume sözleri

David Hume (d. 26 Nisan 1711 – ö. 25 Ağustos 1

Adolf Hitler sözleri

Adolf Hitler, Avusturya doğumlu Alman politikacı

Popüler Yazılar

Diş ile ilgili sözler

Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez.

Amartya Sen sözleri

Farlı kültürler arasındaki dostça alış verişin bir tehdit olarak görülmesi mümkün değildir. Ancak böyle genel bir oluşum hakkındaki memnuniyetsizlik bence çoğunlukla liderliğin kalitesine dayanmaktadır.

François de La Rochefoucauld sözleri

François de La Rochefoucauld (15 Eylül 1613 – 17 Mart 1680) Fransız yazar.